Objavte s nami podstatu aikido

Začiatok výučby aikido v našom dojo vás vtiahne do tradičného ceremoniálu výučby aikido, udržiavaného po celé roky vo všetkých aikido dojo po celom svete. Na tréningoch dávame mimoriadny dôraz na dodržiavanie disciplíny a etikety.

 

Každá lekcia sa začína tradičným ceremoniálom: krátkou meditáciou a vzájomným pozdravom. Po krátkom rozohriatí sa plynule prechádza do nácviku pádov.

 

Nasleduje inštruktáž a štúdium techník so zbraňami alebo bez nich. Svojou podstatou na seba nadväzujú tak, aby ich cvičenec ľahko pochopil. Každý cvičenec má vlastného partnera.

 

Mimoriadny dôraz dávame na tréningy začiatočníkov. Cvičia oddelene od pokročilých, a to z dôvodu potreby individuálnej výučby ukemi (pádov) a základných techník, ktoré majú čo najrýchlejšie začiatočníka naučiť základné prvky aikido. Dobrá práca na základoch sa začiatočníkovi vráti po 2-3 mesiacoch tréningu, nakoľko zvládnutie základov je dôležitým predpokladom na zvládnutie ďalších pokročilých techník.

 

Približne po 6 mesiacoch tréningu by mal cvičenec bez problémov zvládať približne 10 základných techník, ktoré mu dávajú predpoklad absolvovať skúšku na 6. kyu - najnižší žiacky stupeň.

 

Záver tréningu je opätovne spojený so záverečným ceremoniálom: krátkou meditáciou a vzájomným pozdravom – vyjadrením úctivého poďakovania za cvičenie.

 

Pred odchodom z dojo je možnosť individuálneho využitia času. Je to čas, ktorý najčastejšie využívame na strečingové cvičenia, individuálne otázky a konzultácie, skladanie hakamy. V tomto čase dávajú cvičenci dojo do pôvodného stavu.