Kalendár podujatí - s možnou účasťou členov Aikido Klubu Zvolen

Termíny na sezónu 2017/2018 (aktualizované 10.09.2017):

 

 

september 2017 - Nábor nových členov

11.11.2017 - Sústredenie Zvolen, p. Richard Kováč, 6. dan

december 2017 / január 2018 - predpokladaný termín technickej skúšky